جریان قرارداد کریس ولوهان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


Contractual dispute between SM and Kris and Luhan finally draws to a close

نزاع بین اس ام و کریس و لوهان بالاخره تمام شد

نماینده حقوقی اس ام در 21 جولای اعلام کرد :” ما نمی توانیم جزئیات توافق نامه را فاش کنیم ولی طبق حکم دادگاه و توافق نامه ی بین دو طرف ، این توافق نامه تا 2022 موثر خواهد بود.” ” حقوق قضائی به جز فعالیت های مربوط به کره و ژاپن به اس ام واگذار شد و آنها باید قسمتی از درآمد خود را با اس ام شریک شوند و همانطور که همه میدانیم دیگر از اعضای اکسو نخواهند بود.”


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای